Mobilutbygging

Klikk for stort bildeMast Røskjølen 

Eidskog kommune rigger seg for den digitale fremtiden
 

Pressemelding 22.06.21
Nå står fire av åtte mobilstasjoner i Eidskog kommune klare. Telenor er imponert over kommunen som ligger helt i front på modernisering av infrastrukturen.  

– Eidskog kommune er en av de kommunen som først så behovet for å satse på internett og telefonitilkobling, med høyhastighetsforbindelse over fiber og mobil, roser Camilla Amundsen, direktør for fastnett og TV i Telenor. Torsdag var hun med på åpningen av Røskjølen/Linkjølen.  

Dette er den fjerde av totalt åtte nye mobilstasjoner i Eidskog.  

–  Dette er og har vært et konstruktivt og løsningsorientert samarbeid, med en kommune som er fremoverlent og tar ansvar for innbyggernes digitale behov, sier Amundsen.  

Betyr mye for de som bor der

Ordfører Kamilla Thue (Ap) er glad for at kommunen satset tidlig på en kombinert utbygging. 

– Vi ser at de stedene som blir bygget ut får en ny hverdag og våre innbyggere er kjempefornøyd. Samtidig opplever vi at innbyggerne på de stedene som fremdeles ikke er bygget etterspør når turen kommer til dem. 

Det var Thue sammen med prosjektleder Thor Torp som i 2016/2017 inviterte tilbydere til å komme med innspill på hvordan behovene i Eidskog kunne løses, etter at kommunen hadde besluttet at det gamle kobbernettet ikke holdt mål for fremtidens behov.  

Ressurser ble satt av, og et prosjekt for utbedring av mobilnettet i kommunen ble utlyst i 2018. Prosessen endte med at Telenor ble valgt, og det ble inngått avtale om sluttstilling innen 2022. 

Det ble tidlig klart at i de spredtbebygde strøkene i kommunen var det mest realistisk med et godt utbygd mobilnett, både for tale- og bredbåndsdekning. 

Gjennom arbeidet har flere behov for modernisering blitt avdekket for å tilfredsstille kundenes behov. Derfor har også Telenor valgt å bygge ut en basestasjon for egen regning. 

Enklere å arbeide og bo i distriktene

– Moderniseringen og utbyggingen av mobil- og fibernettet skal gjøre det enklere å bo og arbeide i distriktene. Når både skolegang, helsetjenester, biler og komfyrer digitaliseres, er alle helt avhengige av høyhastighets internett der de bor, forklarer Telenors moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen.  

Til sammen inngår det nå åtte mobilstasjoner i den storstilte utbedringen av mobilnettet i Eidskog kommune.

Fra venstre Camilla Amundsen, leder for bredbånd og TV i Telenor, Kamilla Thune, ordfører Eidskog, Steinar Grønnerud,  virksomhetsleder for teknikk, plan og næring i Eidskog, Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor og prosjektleder Thor Torp.  - Klikk for stort bildeHer er de sentrale aktørene samlet i forbindelse med åpningen. Fra venstre Camilla Amundsen, leder for bredbånd og TV i Telenor, Kamilla Thune, ordfører Eidskog, Steinar Grønnerud, virksomhetsleder for teknikk, plan og næring i Eidskog, Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor og prosjektleder Thor Torp. Telenors representanter ga mye skryt til Eidskog kommune som tidlig så behovet for modernisering.  Klikk for stort bildeMast Røskjølen: Torsdag 17.06.21 inviterte kommunen Telenor til en markering av åpning av den fjerde mobilstasjonen på Klemmetsbraataberget, Torpåsen, Hedumshøgda og Røskjølen/Linkjølen.  Til høsten kommer mobilstasjonene på Omsberget, Berithølberget og Finsrud, mens Bjørnstadmoen/Tobøl er planlagt i første halvår 2022 (med forbehold om godkjenning fra tredje part).   

Til toppen