Autorisasjonsbevis for bruk av plantemidler

Trenger du autorisasjonsbevis eller eksamen? Se hit! 

Dersom du ønsker å kjøpe/bruke plantevernmidler MÅ du ha plantevernsbevis. Dersom du ikke har dette beviset fra før må du gå et grunnkurs. Om du har det fra før behøver du kun å gå fornyingskurs hvert tiende år. Ved utstedelse av bevis - ta kontakt med landbrukskontoret og kontaktpersonene på jordbruk. 

Mattilsynet har kommet med tilpasninger på kurset grunnet pandemien, program og planer for 2021 finner du her

Statsforvalteren og kommunene vil sammen legge til rette for de som melder sin interesse, men husk, dersom du er interessert er det lurt å melde interesse tidlig. Dersom du kun trenger fornying kan du gjøre det over nett, her

 

Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs. Har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år.

I vårt område tilbyr Norsk Landbruksrådgivning Øst, kurs som er åpent for alle.

NB! Ta kontakt med landbrukskontoret for utstedelse av bevis!

Oversikt over vinterens kurs

Lurer du på noe om oppsatte kurs, eller om kursene generelt kan du kontakte Benedikte Tveit på telefon 940 85 796, eller benedikte.tveit@nlr.no

Husk at dersom du bare trenger fornyingskurset, kan du alltid ta dette på nett. Du fornyer autorisasjonen på mattilsynet.no 

eller her:

 Innlogging til gjennomføring av fornyingskurs 

Til toppen