Produksjonstilskudd - PT

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

All informasjon du trenger om produksjonstilskudd finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Her kommer du også direkte til søknadsskjemaet for å søke tilskudd.

 

Kontroll av areal

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd, vil det jordbruksarealet som ligger i NIBIO sitt gardskart (og landbruksregisteret) være "fasit" på hvilke arealer det kan gis tilskudd til. 

Dersom det søkes på større areal enn det kartene viser, vil vi få feilmeldinger. Dette kan medføre trekk i tilskuddet!

Det er derfor viktig at den enkelte søker sjekker at kart og eiendomsareal stemmer overens, og at alle grunneiendommer som tilhører driftsenheten er med i kartet.

15. mars med telledato 1. mars og

15. oktober med telledato 1. oktober

Mulig å levere søknad etter frist - men dette vil medføre dagbøter / trekk.

Søknader levert innen fristen kan endres til og med 29. mars / 29. oktober.

 

 

Enkelte opplysninger kan etterregistreres innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober - 31. desember
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inklusive salat på friland) samt poteter produsert i Nord-Norge som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember

 

Til toppen