Tilskudd til tiltak i beiteområder

Nofence i utmarka - en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau

Nofence-teknologien med digital inngjerding har vært prøvd ut i Nord-Østerdalen i sommer. Dette har fungert meget godt både på storfe og sau. Fylkesmannen i Innlandet og kommunene har bevilget tilskudd til investering i den digitale løsningen gjennom ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Les mer på Statsforvalteren sine nettsider her

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltningen av "Tilskudd til tiltak i beiteområder" er overført fra Fylkesmannen til kommunene. Vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Søknad sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Forskrift og søknadsskjema på Landbruksdirektoratets nettsider

 

Hedmark har et lett tilgjengelig og godt beitelandskap og store, produktive utmarksbeitearealer. Til sammen høstes det fôr i utmarka gjennom beiting til en verdi av over 50 mill. kroner pr. år i fylket vårt.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes om tilskudd til både investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider her.

 

Til toppen