Kommuneskogen

Eidskog kommuneskoger består av ca. 52 000 dekar produktiv skog. Det er fire store teiger: Finsrudgodset, Ingelsrud, Kalvhaugen og Bolskogen. Årlig avvirkes omtrent 7 000 m3 i sluttavvirkning og 3 000 m3 i tynning. Avhengig av forholdene ved hogst, plantes det 30-40 000 planter og avstandsreguleres 700-1 000 dekar ungskog per år.

Kommunestyret har vedtatt en strategiplan for kommuneskogen for 2020-2029. Den kan leses her (PDF, 546 kB)

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 Jakt

Eidskog kommuneskoger har leid ut 1/3 av utmarksarealet til kommersiell jakt, til høystbydende. 2/3 har blitt leid ut til tradisjonell jakt etter Statskog Borregaard sine satser.

Småviltjakta blir leid ut til Eidskog jeger- og fiskerforening.

Skogfaglig råd

Kommuneskogen tilbyr skogfaglig rådgivning til skogeiere. Kommuneskogen har lang og god erfaring med drift av skogseiendommer. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan kommuneskogen kan bistå med rådgivning for å utvikle din skogeiendom.

Kommuneskogen

Kontakt oss

Julie Finsrud Lande
Saksbehandler landbruk
E-post
Telefon 62 83 37 08
Mobil 477 89 614
Til toppen