Jegerprøven

Hvis du skal gå på jakt, må du ha kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven.

Norges jeger- og fiskerforbund:

Det er flere aktører som arrangerer jegerprøvekurs. En av dem er Norges jeger- og fiskerforbund, på hjemmesiden njff.no finner du aktivitetskalenderen ved å bla litt ned på siden. Har du spørsmål, ta kontakt med din lokale forening, for eksempel Eidskog Jeger- og fiskerforening, hjemmeside via njff.no. 

Jegerprøve:

Man kan avlegge jegerprøven fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å kunne gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset og ha betalt jegerprøvegebyret (eksamensavgift). Her i Eidskog er det landbrukskontoret som avholder eksamen. For oppmelding til eksamen finner du mer informasjon på jegerproveeksamen.no

Alle kandidater som skal ta jegerprøveeksamen må registrere seg som jegerprøvekandidat på jegerproveeksamen.no og instruktøren på kurset vil kunne hjelpe deg med å melde deg opp til eksamen.

Til toppen