Kommunale retningslinjer for forvaltning av hjortevilt

I følge § 3 i hjorteviltforskriften skal kommunen vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker. 

Retningslinjene for Eidskog kommune som er gjeldende finner du her (PDF, 2 MB)

Til toppen