Nærmiljøfond

Eidskog kommune har vedtatt at de skal søke på tilskudd til kommuner med ulverevir så lenge dette tilskuddet eksisterer. Formannskapet har vedtatt at en viss %-andel av tilskuddsmidlene skal settes av til et nærmiljøfond. Retningslinjene for dette nærmiljøfondet skal opp til behandling i første formannskapsmøte til høsten. Når retningslinjene er vedtatt vil det komme mer informasjon om hvordan søke midler. 

Til toppen