Byregionprosjektet

Byregionprosjektet - med mål om å skape økonomisk vekst i Kongsvingerregionen.

Gjennom Byregionprogrammet er det initiert en rekke tiltak og prosjekter som skal bidra til å skape regional vekst. Klosser Innovasjon har prosjektlederansvaret for programmet på vegne av regionrådet og kommunene i Kongsvingerregionen. Blant tiltakene det jobbes med er blant annet koordinert myndighetskontakt, felles omdømmebygging og utvikling av vekstprosjekter i hele regionen. Arbeidet har bidratt til å snu arbeidspassnedgang til arbeidsplassvekst i 2016 og 2017.  

 Lars Gillund 

Kontakt oss

Lars Gillund
Daglig leder Klosser avd. Kongsvinger
E-post
Mobil 976 88 496
Til toppen