Funksjonshemmedes råd i Eidskog

Hvite blomster i to hender - Klikk for stort bilde FR-pressebilde

    

Hvem er vi?

Rådet består av 5 faste brukerrepresentanter samt 1 politisk representant, se oversikt på eidskog.kommune.no

Vårt mandat er å ta vare på interessene til alle grupper av funksjonshemmede og kronisk syke. Rådet arbeider for full likestilling og integrering av alle funksjonshemmede i kommunen. Vi ønsker at funksjonshemmedes levekår skal være godt ivaretatt i Eidskog kommune.

Dette jobber vi med

  • Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Allmenne tiltak og tjenester som også berører disse.
  • Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner og allmennheten.
  • Bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi holder oss løpende orientert om aktuelle saker og kan ta opp saker.

Vi behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner.

Kontaktinformasjon til leder av Funksjonshemmedes råd:

NHF Landsforeningen for ryggmargsskadde:

Wiggo Lykkås –tlf. 965 00 019

Medlemmer

Neste møter i funksjonshemmedes råd

 

 

Lenke til oversikt over møter i funksjonshemmedes råd på eidskog.kommune.no