Tyrielden Eidskog bibliotek

   Er du over 18 år, kan du få egen nøkkel til biblioteket. Spør etter signaturskjema for tilgang til "meråpent bibliotek" klokka 05.00-23.00 hver dag. 

Biblioteket

Kontakt oss

Randi Heggland Strøm
Biblioteksjef
E-post
Telefon 62 83 37 05
Til toppen