Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

Tegning av et gult, lite hus - Klikk for stort bilde

    

Støtte til høye strømutgifter – du kan fortsatt søke for desember og januar

Bostøtten er midlertidig styrket, slik at flere kan få støtte til høye strømutgifter. Du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april.

Les mer om endringene i bostøtte

Det er fortsatt mulig å søke om bostøtte for desember og januar

Nå er det åpnet for at du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april. Les mer om hvordan du kan søke om bostøtte for tidligere måneder

 

Kommunens bostøttekontor

Kommunens bostøttekontor befinner seg hos NAV Eidskog.
Besøksadresse: Rådhusvegen 11, 2230 Skotterud
Postadresse: Postboks 75, 2231 Skotterud
Telefon:  55 55 33 33 hverdager mellom 08.00-15.30
 

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Sjekk om du kan få bostøtte på husbanken.no 

Søk om bostøtte

Du kan søke om bostøtte elektronisk på husbanken.no
Du finner også søknadsskjema på papir hos ditt lokale NAV-kontor.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. Meld fra om endringer husbanken.no Kan du ikke melde fra digitalt må du melde fra til kommunens bostøttekontor.

Klage på vedtak

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Informasjon om dette finner du på husbanken.no

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no.
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

  • Lov om bostøtte
  • Forskrift om bostøtte