Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har som hovedoppgaver å legge frem kommunedirektørens budsjett, avslutte regnskapet, samt sørge for alle fakturaer fra leverandører blir sendt til behandling hos de virksomhetene de skal til, for deretter å foreta utbetalinger via bank.

Eidskog kommune ønsker hovedsakelig alle fakturaer tilsendt i EHF format, med korrekt referanse. Hvis ikke det er mulig, kan faktura sendes på e-post til: okonomi@eidskog.kommune.no

Generell info:

  • Venter du utbetalinger fra NAV må du kontakte din saksbehandler ved NAV kontoret.
  • Spørsmål vedr. mottatte faktura – Se eget om fakturering
  • Eidskog kommunes bankkonto: 1840 07 50064, husk å merke hva betaling gjelder. Det oppfordres til bruk av KID