Faktura

Bilde av en laptop med faktura på skjermen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto

     

Eidskog kommune benytter digital utsendelse av fakturaer. Dette innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som e-Faktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller e-Boks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.
Vi anbefaler alle å inngå avtalegiro/e-faktura for å ha best mulig oversikt over fakturaer til forfall.

For å sjekke hvilken digital kontaktinformasjon som ligger tilgjengelig på deg er det lurt å gå inn på http://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret

Her kan du også reservere deg mot kommunikasjon på nett.

Informasjon om fakturering og forfall

  • Du kan selv velge hvor mange ganger i året du ønsker å motta faktura på kommunale eiendomsgebyrer. Du kan velge om du vil ha flere fakturaer med et lavere beløp, eller færre fakturaer med et høyere beløp. Beløpet du må betale for et år vil være det samme.
  • Alternativer til fakturahyppighet er 1, 4 eller 12 ganger pr år.
  • Dersom du ønsker årlig faktura (1 gang pr år) må dette registreres i november/desember.  Faktura sendes i januar med forfall 20 februar.
  • Ved 4 ganger pr år er forfall 20 februar, 20 mai, 20 september og 20 november.
  • Ved 12 ganger pr år er forfall den 20 hver måned.
  • Vi anbefaler at det opprettes avtalegiro!
  • Vi forbeholder oss retten til å endre tilbake til 4 fakturaer per år dersom fakturaene ikke blir betalt.
  • For å endre fakturahyppighet kan du gjøre dette på Min eiendom på Eidskog kommunes hjemmeside

Nedenfor ligger litt informasjon om fakturaer som sendes fra Eidskog kommune