Kommuneplaner

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som består av samfunnsdelen (med handlingsdel) og en arealdel. Dette er kommunens overordnede planer. I Eidskog er økonomiplanen med budsjett handlingsdelen.

Planer og strategier

Kontakt oss

Torfinn Smines
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 62 83 36 83
Til toppen