Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenester  er tjenester som utføres i hjemmet til personer som har behov for praktisk bistand og/eller nødvendig helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Det er kommunens tildelingskontor som tildeler nødvendig tjenester.

Hjemmebaserte tjenester omfatter

  • Hjemmesykepleie ute
  • Koppangtunet som er en bemannet omsorgsbolig
  • Skotterudtunet som er en bemannet omsorgsbolig
  • Praktisk bistand
  • Støttekontakt og Avlastning
  • BPA og Personlig Assistanse
  • Trygghetsalarmer og Velferdsteknologiske løsninger

Hvem kan få tjenesten?

Hjemmetjenester ytes til personer som:

  • er bosatt i kommunen
  • oppholder seg midlertidig i kommunen og som har behov for nødvendig helsehjelp for å kunne bo hjemme

Hva du kan forvente av oss

  • Vi utfører tjenesten ut i fra vedtak som du har mottatt fra Tildelingskontoret. Vedtaket beskriver hvilken hjelp du skal få og omfanget av hjelpen.

Hjemmebaserte tjenester

Kontakt oss

Gunn Gjester
Leder
E-post
Telefon 62 83 39 10
Else Mette Bjørndalen
Fagleder Hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 62 83 39 11
Mobil 489 54 033
Irina Sørensen
Fagleder Skotterudtunet
E-post
Telefon 459 79 306
Ingrid Holsæther
Fagleder Koppangtunet
E-post
Telefon 928 96 055
Linn Askerud
Fagleder Praktisk bistand/BPA og avlastning Koordinator for Velferdsteknologi
E-post
Telefon 62 83 36 37
Til toppen