Historien om Vekterveien

I 2008 fikk grendeutviklingslagene i Eidskog kommune bevilget 2,3 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt for å lage en sammenhengende gang- og sykkelveg i Eidskog. Vekterveien var arbeidstittelen på prosjektet.

Langs Vrangselva var det allerede gjort et svært viktig arbeid. 1,5 millioner kroner i offentlige midler var tildelt Vrangselvprosjektet, og vekslet opp med dugnadsinnsats. På Tobøl hadde grendeutviklingslaget søkt vassdragsmidler og fått bevilget kr 100.000 for å tilrettelegge for ferdsel langs Tobølbekken. Disse midlene ble pløyd inn i Vekterveiprosjektet.

Vekterveien ble åpnet 20. juni 2010.

 

Trasé

Vekterveien går fra Åbogen i nord via Matrand, Skotterud og til Magnor i sørøst. Fra Skotterud går veien sørvestover over Tobøl og til Vestmarka. Veien er totalt 35 km lang. Det er ca 80 grunneiere. Det er inngått skriftlig avtale med samtlige. Kommunen er største grunneier med ca 17 km eller nær 50 %. Den privateide delen som ikke er bilveg eller fylkesveg utgjør 7,6 km.

 

ut.no