Landbruksplaner

Landbruksplanen er en sektorplan/temaplan som gir oversikt over næringens areal- og ressursbruk, gir innsikt i næringsvirksomheten og er viktig for å bidra til å sikre landbrukets interesser og behov.
 

Landbruksplan for Eidskog kommune 2018-2023 finner du her (PDF, 2 MB)