Kunngjøringer

På denne siden vil det være kunngjøringer om oppstart, høringer eller vedtak av planer. Her vil det være dokumenter som viser de viktigste dokumentene i saken eller lenker videre. Vi håper dette bidrar til at det blir lettere å finne informasjon og å sette seg inn i planer som kan ha interesse for den enkelte. Plan- og bygningsloven stiller krav til at enkelte vedtak skal kunngjøres gjennom en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Eidskog kommune benytter seg av Glåmdalen og kommunens hjemmeside.   

Kunngjøring 02.02.2024:

Grasmo industriområde – forslag til endring

 

Kunngjøring 22.02.2023:

Vedtak av reguleringsplan – Politistasjon ved Morokulien