Kontakt oss

Trond Stenhaug
Rådmann
E-post
Telefon 62 83 36 11
Mobil 480 05 681
Evy Anne Vestli Heggen
Virksomhetsleder helse og omsorg
E-post
Telefon 62 83 38 80
Mobil 913 44 045
Nils Johansen
Virksomhetsleder oppvekst og læring
E-post
Telefon 62 83 36 95
Mobil 474 56 033
Steinar Grønnerud
Virksomhetsleder teknikk, plan og næring
E-post
Telefon 62 83 36 74
Mobil 402 00 066
Line Fjeld Muri
Avdelingsleder økonomi
E-post
Telefon 62 83 36 48
Mobil 477 99 681
Borgny Fjeld Granstrøm
Avdelingsleder HR
E-post
Telefon 62 83 36 49
Mobil 995 45 840
Anita Duelien Slåen
Avdelingsleder digitalisering
E-post
Telefon 62 83 36 18
Mobil 413 01 765
Syver Ekbrant
Avdelingsleder NAV
E-post
Telefon 400 33 423
Marit Høvik
Konstituert leder for kultur
E-post
Telefon 62 83 36 76
Mobil 404 29 128
Til toppen