Kontakt oss

Trond Stenhaug
Rådmann
E-post
Mobil 48 00 56 81
Evy Anne Vestli Heggen
Virksomhetsleder helse og omsorg
E-post
Telefon 62 83 38 80
Mobil 91 34 40 45
Nils Johansen
Virksomhetsleder oppvekst og læring
E-post
Telefon 62 83 36 95
Mobil 47 45 60 33
Steinar Grønnerud
Virksomhetsleder teknikk, plan og næring
E-post
Telefon 62 83 36 74
Mobil 40 20 00 66
Line Fjeld Muri
Avdelingsleder økonomi
E-post
Telefon 62 83 36 48
Mobil 47 79 96 81
Borgny Fjeld Granstrøm
Avdelingsleder HR
E-post
Telefon 62 83 36 49
Mobil 99 54 58 40
Anita Duelien Slåen
Avdelingsleder digitalisering
E-post
Mobil 41 30 17 65
Syver Ekbrant
Avdelingsleder NAV
E-post
Telefon 40 03 34 23