Kontakt oss

Trond Stenhaug
Rådmann
E-post
Telefon +47 62 83 36 11
Evy Anne Vestli Heggen
Virksomhetsleder helse og omsorg
E-post
Telefon +47 62 83 38 80
Nils Johansen
Virksomhetsleder oppvekst og læring
E-post
Telefon +47 62 83 36 95
Steinar Grønnerud
Virksomhetsleder teknikk, plan og næring
E-post
Telefon +47 62 83 36 74
Line Fjeld Muri
Avdelingsleder økonomi
E-post
Telefon +47 62 83 36 48
Borgny Fjeld Granstrøm
Avdelingsleder HR
E-post
Telefon +47 62 83 36 49
Anita Duelien Slåen
Avdelingsleder digitalisering
E-post
Telefon +47 62 83 36 18
Syver Ekbrant
Avdelingsleder NAV
E-post
Telefon +47 40 03 34 23
Marit Høvik
Konstituert leder for kultur
E-post
Telefon +47 62 83 36 76
Til toppen