Skotterud barnehage

     

Skotterud barnehage har trygge og gode læringsarenaer hvor alle barn skal ha mulighet for trivsel, læring og utvikling ut i fra alder, forutsetninger, interesser og behov. Ansatte jobber kontinuerlig med å skape og legge til rette for god lek, vennskap og trygghet gjennom fokus på  temaarbeid, fagområder, medvirkning og omsorg.

Skotterud barnehage er en kommunal barnehage med avdelinger på Skotterud og Matrand.

 

Kontakt oss

Line Børli
Barnehagestyrer Skotterud Barnehage
E-post
Telefon 488 90 764
Birgitte Tangstad Tukun
Assisterende styrer
E-post
Mobil 452 55 080
Til toppen