Tverrfaglig samarbeid

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier som bekymrer.

 

Modellen beskriver en samhandlingsstruktur, handlingsveileder og verktøy som kan benyttes i arbeidet med å oppdage og følge opp.

Handlingsveilederen skal benyttes av ansatte i kommunen og beskriver hvordan vi går fram i de tilfeller hvor det oppstår bekymring  for barn/ungdom/familier.

Finn mer informasjon om Handlingsveilederen på eidskog.bedreinnsats.no.

BTI- modellen skal bidra til tidlig innsats, samordne tjenester og sørge for foreldreinvolvering.