Stor skogbrannfare!

Klikk for stort bildeDet er meldt stor skogbrannfare på oransje nivå i helgen Østafjells, men lokalt for Eidskog kommune går vi i helgen helt opp på rødt nivå etter skogbrannfareindeksen.

Det er det høyeste nivået og vi ber om at dere er meget varsomme når det gjelder ild og risiko for gnistdannelse.

For mer info se mer på www.varsom.no og https://skogbrannfare.met.no/

Tverrfaglig samarbeid

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier som bekymrer.

 

Modellen beskriver en samhandlingsstruktur, handlingsveileder og verktøy som kan benyttes i arbeidet med å oppdage og følge opp.

Handlingsveilederen skal benyttes av ansatte i kommunen og beskriver hvordan vi går fram i de tilfeller hvor det oppstår bekymring  for barn/ungdom/familier.

Finn mer informasjon om Handlingsveilederen på eidskog.bedreinnsats.no.

BTI- modellen skal bidra til tidlig innsats, samordne tjenester og sørge for foreldreinvolvering.

Til toppen