Filmpresentasjon lag og foreninger

I Eidskog har vi et mangfold av lag og foreninger som gjør en fantastisk innsats for fellesskapet.

Ønsker du å bli nærmere kjent, klikk deg inn på filmsnuttene under som presenterer noen av dem:

Presentasjon av Friskis & Svettis Eidskog - se mer på hjemmesiden deres: friskissvettis.no

Presentasjon av Eidskog Bygdekvinnelag - se mer på hjemmesiden deres: bygdekvinnelaget.no

Presentasjon av Blåreik MC, Eidskog - se mer på facebookprofilen deres: Blåreik MC

Presentasjon av Eidskog Røde Kors - se mer på facebookprofilen deres: Eidskog Røde Kors

Presentasjon av den Diakonale tjeneste - se mer på facebookprofilen deres: Kirken i Eidskog

Presentasjon av Eidskog Bueskytterklubb - se mer på facebookprofilen deres: Eidskog Bueskytterklubb

Presentasjon av Hornkjøltårnets venner - se mer på facebookprofilen deres: Hornkjøltårnets venner

Presentasjon av Eidskog MX - se mer på facebookprofilen deres: Eidskog MX

Presentasjon av Eidskog birøkterlag - se mer på facebookprofilen deres: Eidskog birøkterlag

Presentasjon av koret Eidskog Vocalis 

 

Filmene er produsert av Kjell Hermansen i samarbeid med Eidskog kommune.