Infotavla ved Morokulien

Eidskog kommunes informasjonstavle ved Morokulien infosenter er tilgjengelig for lag, foreninger og næringsliv til annonsering av arrangementer eller profilering av virksomhet.

Retningslinjer:

  • Annonser skal leveres i størrelse: 1920x768px eller 360x144px
  • Godkjente formater er: PNG og JPG
  • Velg tydelige skrifttyper i god størrelse og med god kontrast til bakgrunnen
  • Promotering av arrangementer må opplyse om dato, tidspunkt, sted og eventuell pris
  • Næringsdrivende og bedrifter kan promotere sin virksomhet men salg av produkter er ikke tillatt
  • Promotering av politiske og/eller religiøse holdninger og synspunkter er ikke tillatt
  • Alle annonser vises i minimum 15 min/time

 
Priser for annonsering på Eidskog kommunes info-skilt ved Morokulien infosenter:

 Lokale lag og foreninger i Eidskog: 

Gratis annonsering.

Lokale næringsdrivende og bedrifter i Eidskog:

Gratis annonsering.

Bedrift, lag eller forening utenfor Eidskog:

Dagspris kr. 500.-
Ukespris kr. 2300,-
 

Bistand til utforming av annonse:

Fra kr. 500,-

 
Forespørsler, hjelp til utforming og bestilling av annonse:

Send e-post til: elskilt@eidskog.kommune.no