Hornkjøltårnet

Nord i Eidskog, kneisende opp for Hornsjøen på grensen til Kongsvinger kommune, ligger Hornkjølberget. Høyde over havet er 434 meter og høyest i Eidskog. På toppen står Hornkjøltårnet, et 18.5 m høyt branntårn fra 1942 med flott utsikt i alle himmelretninger. Tårnet ble omfattende restaurert i 2019-2020 og sto ferdig 13.09.2020.

På en knaus et stykke nord for Hornkjøltårnet ble det tent varder i gammel tid, stedet benevnes fortsatt som ”Varden”.

Ved siden av tårnet står det en gammel koie som ble rustet opp 2019 og kan brukes til rastebu.


Midt på 1930-tallet ble det bygget mange utkikkstårn rundt omkring i Østlandsområdet, for å redusere antall skogbranner. Historien til Hornkjøltårnet starter 9.juni 1941, etter at ingeniør Martin Skaare Botner fra Brandval har konferert med ordfører Selmer Alm i Eidskog om et brannvakttårn i kommunen. Da var et lignende tårn allerede bygget på Rafjellet i Botners hjemkommune. Den 16.juni får ordføreren svar fra direktøren i Skogforsikringsselskapet om at de vil i ”fornøden utstrekning” bidra til å bekoste oppførselen. Men forsikringsselskapet får avslag fra forsyningsdepartementet om materialer til å bygge tårnet i jern. Derfor ble det reist et tretårn.

 

Etter at avtalen med kommunen var på plass, ble oppgaven med å bygge tårnet overdratt til herredskogmester Ivar Hellsaa. Det ble mye rot og et økonomisk etterspill, men tårnet ble reist som det skulle i løpet av krigsåret 1942. Prislappen ble på 21.000 kroner, dyrest av alle de vakttårnene som til da hadde blitt oppført.

Mot slutten av 2.verdenskrig ble Hornkjølberget ansett av tyskerne for å være viktig i tilfelle invasjon fra øst. Av den grunn ble det innlagt telefon i tårnet.

 

I en avisnotis i Glåmdalen fra 31.mai 1947 går det fram at ”våkne øyne speider dag og natt etter mulig skogsbrann” I de årene var det bemanning ved alle branntårn i distriktet fra 2. pinsedag, og den varte som regel tre måneder. Men skogbrannvakta på Hornkjølberget var langt eldre enn selve tårnet. Den var i begynnelsen privatfinansiert av skogeier Stang på Nordfjell og startet opp noen år ut på 1900- tallet og var i full sving i 1911. Da sto ei egen vakthytte ferdig.

 

I mange år var det Hans Lindåsen som var ansvarlig for vakta. Johan Kjelsrud (1879-1963) overtok i 1944. Han var fra bruket Nordstun Hornkjølen like ved (Kjelsrud). Neste eldste sønn, Klaus, ble seinere landskjent som mangeårig leder av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund. Klaus' yngre bror, Trygve, fortsatte familietradisjonen i 1960, og han holdt på til 1972. Da overtok flyovervåkingen. (Et annet kuriosum er at Trygves yngste datter, Karin Andersen, i dag er en landskjent politiker (SV Hedmark).

 

Tårnet og berget er i dag et populært utfartssted for spreke turgåere. Oppstigningen fra Hornkjølvegen tar ca. 30 minutter. Tårnet eies av Eidskog kommune og grunneier er H.R. Astrup/Nordfjeld gård.

 

Tårnet og området rundt driftes og vedlikeholdes av foreningen Hornkjøltårnets venner som ble stiftet i 2018. Tårnet gjennomgikk 2018/2019/2020 en omfattende restaurering og ble gjenåpnet 13.09.2020.

 

Slik så kanskje det første branntårnet som ble bygget 1911 ut(etter maleri):

Det første tårnet kan ha sett slik ut, etter maleri.

Og slik ser det ut etter restaureringen, høsten 2020:   

Gårdene søndre og nordre Hornkjølen er opprinnelig husmannsplasser under gården Grasmo på Matrand og sammen med naboplassen Buholtet var det blant de første finnebosettingene i Eidskog på 1600-tallet

 

 

Til toppen