Per Løken

Kjøpmann Per Oddvar Løken (1918-86) - "Margarinkongen" - er for mange ensbetydende med navnet Magnor. Ingen har i samme grad som han gjort Magnor-navnet kjent.  

Bildet er hentet fra Arkivverket. Margarinhandel hos kjøpmann Per Løken på Magnor. Han fikk tilnavnet "margarinkongen". NÅ nr. 17, 1954 Arkivinstitusjon : Riksarkivet Arkiv navn : Billedbladet

Per Løken var født og oppvokst på Magnor. Familien drev utstrakt forretningsvirksomhet, og i 1945 overtok han familiens kolonialforretning etter faren. Da handelsrestriksjonene etter hvert ble fjernet etter krigen, opparbeidet han en blomstrende handel med svenskene.

IMagnor sentrum ca 60-tallet   1952 sto den nye store forretningsgården i tegl klar, og herfra utviklet Løken en blomstrende handelsvirksomhet. Det var først og fremst margarin og sukker som var billigere i Norge, og Løken fikk snarlig tilnavnet ”Margarinkongen”. Han og kona Randi drev også et populært utested og kolonialforretning ved grensen, G-Kroen. Sammen med ”Skrotkalle” (Karl Adolfsson) fra Eda, en kjent forretningsmann fra nabokommunen på andre siden av grensen, kjøpte  han på begynnelsen av 1970-tallet Magnor glassverk, som da var i økonomiske vanskeligheter, og sørget for videre drift. Det er i dag en blomstrende bedrift med nye eiere som har fortsatt i Per Løkens ånd.

 

Løken var Magnor-patriot på sin hals, og nesten hver dag ringte han lokalavisen Glåmdalen med nytt fra Magnor. Gjennom sitt iherdige arbeid i flere tiår plasserte han Magnor "midt i verda".  

Til toppen