Tilskudd, priser og stipend

Det finnes mange ulike tilskudd som lag og foreninger kan søke på, her finnes noen av dem og lenker til flere søknadsmuligheter.

Her er noen aktuelle lenker til søknadsmuligheter
 

https://new.tilskuddsportalen.no

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd

https://sparebankstiftelsenhedmark.no/

https://norskfriluftsliv.no/om-oss/tilskuddsordninger/

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/

https://bufdir.no/Tilskudd/

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Tilskuddsmidler

Til toppen