Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

For å ha rett til Kvalifiseringsprogrammet må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjemaet på ditt lokale NAV-kontor.

Det vil i samråd med NAV-kontoret avklares om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Mer informasjon

Les mer om Kvalifiseringsprogrammet nav.no