Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp etter sosialtjenesteloven skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold. Økonomisk sosialhjelp kan ytes til personer som selv har utnyttet og vurdert alle andre muligheter til å forsørge seg selv.

Aktivitetsplikt:

Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år etter § 20a i sosialtjenesteloven.
Skjema om aktivitetsplikt (PDF, 71 kB) 

Søk om økonomisk sosialhjelp digitalt

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt i vår kommune. Denne løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Digital søknad finner du på nav.no

Trenger du hjelp til utfylling, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp, kan du benytte deg av papirsøknad som er tilgjengelig på ditt NAV-kontor.


Les mer om økonomisk sosialhjelp på nav.no