Brann og feiing

Eidskog kommune har inngått avtale med Glåmdal brannvesen IKS om tilsyn, feiing, beredskap og forebyggende arbeid.

Overnatting i kommunale og private bygninger skal meldes til GBI i dette skjema  (DOC, 244 kB).
Se regler for melding om overnatting i kommunale bygninger; her. (DOC, 239 kB)


Ved brann og større ulykker ring 110.
Sentralbordet i GBI tlf.  417 96 110
Eller e-post til: postmottak@gbi.no

Feiermester Per Even Larsen tlf. 900 16 999 
Beredskapsleder Arnfinn Strømstad tlf. 905 81 198 
Forebyggende leder Per Harald Bekken tlf. 959 13 631 

For ytterligere informasjon om Glåmdal brannvesen IKS og deres tjenester: https://gbi.no