Stor skogbrannfare!

Klikk for stort bildeDet er meldt stor skogbrannfare på oransje nivå i helgen Østafjells, men lokalt for Eidskog kommune går vi i helgen helt opp på rødt nivå etter skogbrannfareindeksen.

Det er det høyeste nivået og vi ber om at dere er meget varsomme når det gjelder ild og risiko for gnistdannelse.

For mer info se mer på www.varsom.no og https://skogbrannfare.met.no/

Byggesak

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde 

Hvilket område gjelder tjenesten for?

  • Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven.
  • Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
  • Tilsyn etter plan- og bygningsloven.

Mål med tjenesten

  • Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
  • Tilrettelegge og gjennomføre alle lokale oppgaver og tiltak som plan- og bygningsloven med forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk.

Hva kan du forvente deg av oss?

  • God og ryddig informasjon om hva som kreves av søknader etter lovverket.
  • Tjenesten skal utføres uten unødige forsinkelser, og innenfor krav om saksbehandlingstid gitt av sentrale bygningsmyndigheter

Nyttige lenker til hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, dibk.no

Kontakt oss

Sten Hauer
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 83 36 84
Mobil 974 66 456
Til toppen