Byggesak

Snekker studerer tegninger foran et hus - Klikk for stort bilde Mostphotos.no

  

Hvilket område gjelder tjenesten for?

  • Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven.
  • Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
  • Tilsyn etter plan- og bygningsloven.

Mål med tjenesten

  • Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
  • Tilrettelegge og gjennomføre alle lokale oppgaver og tiltak som plan- og bygningsloven med forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk.

Hva kan du forvente deg av oss?

  • God og ryddig informasjon om hva som kreves av søknader etter lovverket.
  • Tjenesten skal utføres uten unødige forsinkelser, og innenfor krav om saksbehandlingstid gitt av sentrale bygningsmyndigheter

Nyttige lenker til hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, dibk.no

 

Du kan avtale tid med en saksbehandler her

Kontakt oss

Sten Hauer
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 83 36 84
Mobil 97 46 64 56