Byggesak

Snekker studerer tegninger foran et hus - Klikk for stort bilde Mostphotos.no

  

Hvilket område gjelder tjenesten for?

  • Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven.
  • Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
  • Tilsyn etter plan- og bygningsloven.

Mål med tjenesten

  • Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
  • Tilrettelegge og gjennomføre alle lokale oppgaver og tiltak som plan- og bygningsloven med forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk.

Hva kan du forvente deg av oss?

  • God og ryddig informasjon om hva som kreves av søknader etter lovverket.
  • Tjenesten skal utføres uten unødige forsinkelser, og innenfor krav om saksbehandlingstid gitt av sentrale bygningsmyndigheter

Nyttige lenker til hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, dibk.no

Kontakt oss

Sten Hauer
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 83 36 84
Mobil 97 46 64 56