Renovasjon

GIR-Eidskog

  

 

Renovasjonsplasser i kommunen:

Ved Eidskog gjenvinningsstasjon (GIR) kan du levere tyngre avfall, trevirke, restavfall. papp/papir, hvitevarer osv.
Ved kvistmottaket på Magnor kan du levere hageavfall.

GIR- Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap på Matrandvegen 215:

  • For informasjon om åpningstider til mottaket besøk hjemmesiden, gir.hm.no.
  • Informasjon om hentekalender og tømming finner du også på samme side. 
  • Du finner gjenvinningsstasjonen på Matrandvegen 215: Kart på Google Maps.

Kvistmottak:

  • Hageavfall kan leveres ved kommunens kvistmottak på Magnor, rett ovenfor Hydro i Gaustadvegen. 
  • Det er kun lov å kaste hageavfall der.
  • Plassen er åpen hver dag i sommerhalvåret
  • Teknisk avdeling henstiller om å kaste avfall lengst mulig inn på plassen, da det fort fyller seg opp.