Plantedyrking og plantevern

Mattilsynet har tilsynsmyndighet, mens kommunen har ansvar for innsending av planteprøver, dersom det skulle ble rapportert inn funn av floghavre. Kommunen plikter å utføre første års offentlige kontroll.