Husdyrgjødsel/Avløpsslam

Steinar Velten  

Bruk av avløpsslam i jordbruket:

 

Dette er regulert i Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav

Det må meldes fra/søkes den lokale landbruksforvaltningen i kommunen om lagring og bruk, denne koordinerer den videre saksbehandling. 

 

Lenker: 

  • Om bruk av avløpsslam i jordbruk og grøntanlegg, på Mattilsynets hjemmeside: Her.
  • Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav, på Lovdata.no: Her.