Viltpåkjørsel

Ved viltpåkjørsel skal både politiet og viltnemda varsles. 

 

Melding om skadet/påkjørt vilt:

 

Telefon viltnemnd:  47 90 34 15

Telefon politiet: 02800 

Les mer om viltpåkjørsler på hjemmesiden hjortevilt.no