Jakttider

Jakttider for jaktbare viltarter blir fastsatt av Miljødirektoratet.

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12.

Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften og første påskedag.

Som jeger må du i tillegg skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider som er fastsatt. Innskrenkninger kan også gis i forbindelse med områdevern fastsatt i medhold av naturmangfoldloven.

Oppdatert forskrift for jakt- og fangsttider finner du på lovdata.no