Kommunale retningslinjer for forvaltning av hjortevilt

I følge § 3 i hjorteviltforskriften skal kommunen vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker. 

Retningslinjene for Eidskog kommune som er gjeldende finner du her (PDF, 2 MB). Disse retningslinjene er gjeldende frem til 2027. Dette fordi vi da kan rullere mål- og retningslinjer sammen med valdenes bestandsplaner. 

Minsteareal pr. 07.06.23 er som følger: 

Rådyr: 500 dekar, Elg: 3000 dekar

De som har rådyr innlagt i Elgvaldene, dvs. Søndre, Vestre, Midtre, Stangeskovene og HLG har kvotefri tildeling av rådyr.