Informasjon om fakturering og forfall

Bilde av PC med faktura på skjermen - Klikk for stort bilde

Informasjon om fakturering og forfall

  • Du kan selv velge hvor mange ganger i året du ønsker å motta faktura på kommunale eiendomsgebyrer. Du kan velge om du vil ha flere fakturaer med et lavere beløp, eller færre fakturaer med et høyere beløp. Beløpet du må betale for et år vil være det samme.
  • Alternativer til fakturahyppighet er 1, 4 eller 12 ganger pr år.
  • Dersom du ønsker årlig faktura (1 gang pr år) må dette registreres i november/desember.  Faktura sendes i januar med forfall 20 februar.
  • Ved 4 ganger pr år er forfall 20 februar, 20 mai, 20 september og 20 november.
  • Ved 12 ganger pr år er forfall den 20 hver måned.
  • Vi anbefaler at det opprettes avtalegiro!
  • Vi forbeholder oss retten til å endre tilbake til 4 fakturaer per år dersom fakturaene ikke blir betalt.
  • For å endre fakturahyppighet kan du gjøre dette på Min eiendom på Eidskog kommunes hjemmeside

Se mer om faktura under tjenesten Økonomi.