Aktuelt

Rådmannens forslag til Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025

Her kan du lese rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan  

Endring ved bestilling av legetime og fornying av resepter ved Eidskog legesenter

 

Juleverksted for alle på BUA onsdag 1. desember

     

Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

 

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021

Flytte til Kongsvingerregionen?

 

Ung inkludering i Kongsvingerregionen

       

Eidskog kommunes investering i Vestre AS og "The Plus" på Magnor

Med bakgrunn i spørsmål vi har mottatt i kommunen, samt ulike diskusjoner om økonomi i tilknytning til etableringen av «The Plus» på Magnor, vil Eidskog kommune redegjøre for fakta omkring sitt engasjement i saken. Grunnleggende er det å presisere at kommunens engasjement utelukkende omfatter investeringer ifm utvikling av industriområdet på Magnor, ikke lån eller støtte. Investeringene er forankret i og vedtatt av Eidskog kommunestyre.

201702-E1 Gaustadvegen næringsområde - Kunngjøring av vedtatt reguleringsendring

 

Åpningstider i Servicetorget i jula

 

Til toppen