TV-aksjonen 2023 går til Redd Barna med kampanjen “La barn leve i fred”

TV-aksjonen 22. oktober 2023

Invitasjon til informasjonsmøte om afrikansk svinepest

 

Om fravær fra skolen og legeerklæring - informasjon fra legesenteret

Viktig å vite om fravær fra skolen og legeerklæring:

Trenger du ved?

  Kommuneskogen og Vivilvikan selger 40 L-sekker med ved.

#treffes i Oslo 22. november

Bli bedre kjent med mulighetene i Kongsvingerregionen!

Gamle boplasser og kulturminner i Eidskog

  Eidskog Slektshistorielag merker gamle boplasser og kulturminner

Valgresultat for kommunestyret 2023 - 2027

 

Ledig vikariat - konsulent i Konsek Øst

 

Spillemidler - søknadsfrist 15.10.23

 

Eidskog kommune tilbyr COS-P kurs Trygghetssirkelen for foreldre til barn 0- 5 år.

 

Opplæringsjakt på elg i Eidskog kommuneskog

Er du førstegangsjeger og lyst til å prøve deg på elgjakt? Eidskog kommuneskog tilbyr unikt opplegg for førstegangsjeger bosatt i Eidskog kommune.

Fylkesveg 21 ved Tobøl Bad i Eidskog - Redusert framkommelighet fra uke 31 til desember 2023

​   Undergangen under fylkesveg 21 ved Tobøl bad skal byttes. Arbeidet vil pågå fra uke 31 til desember.

Tider for skolestart mandag 21. august!

Informasjon fra Eidskog Boligstiftelse

 

PRESSEMELDING VEDRØRENDE EIDSKOG RENSEANLEGG

 

Regler for bruk av droner - informasjon fra Luftfartstilsynet og politiet

 

Råd fra kommuneoverlegen om kontroll av private vannkilder

Mye nedbør kan føre til dårlig drikkevann!

Informasjon om nødvarsel på mobil

Montering av e-lås hos innbyggere med trygghetsalarm i Eidskog

E-låser monteres hos innbyggere som har trygghetsalarm

Informasjon vedrørende bytte av trygghetsalarmer og alarmsentral

 

Nytt kvistmottak på Magnormoen

Kvistmottaket på Repshus er stengt. Nytt mottak er opprettet på Magnormoen

Telefontid på Eidskog kommunes tildelingskontor innføres fra 1. februar 2023

 

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2023-2026

 

Reguleringsplaner i skyløsning

  Nå er det enklere å finne reguleringsplaner gjennom arealplaner.no

Pressemelding: Arbeider med løsninger for bruene som er stengt

Skubbersenga bru ved Matrand må skiftes ut med en annen brutype. Arbeidet med prosjektering har startet.

Informasjon om fakturering og forfall

 

Pressemelding - Eidskog kommune inngår avtale med HEPRO

På bildet fra venstre: Trond Haakonsen, Key Account Manager Hepro, Trond Stenhaug, Rådmann, Evy Anne Vestli Heggen, Virksomhetsleder Helse og omsorg,  Geir Tore Jakobsen, Administrerende direktør Hepro, Eric Anthony Utgården, Prosjektleder og Linn Kathrine Askerud, Velferdsteknologikoordinator i Eidskog.

Egenberedskap - hva bør du tenke på?

    Råd om egenberedskap

Ettervern – nytt tilbud i Eidskog for brukere med rusutfordringer

 

Ny Landskapsplan for Eidskog kommuneskoger

  Ny landskapsplan for Eidskog kommuneskoger kan leses her

Til alle foresatte med barn i skolene

           

Politistasjon ved Morokulien

Eidskog kommunestyre har vedtatt reguleringsplanen den 14.2. Lenke til mer informasjon om vedtaket her under kunngjøringer .

Tjenestebeskrivelser helse- og omsorgstjenesten fra 01.03.2023

 

Ukrainasituasjonen

  Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Eidskog kommune. 

Eidskog kommunes investering i Vestre AS og "The Plus" på Magnor

Med bakgrunn i spørsmål vi har mottatt i kommunen, samt ulike diskusjoner om økonomi i tilknytning til etableringen av «The Plus» på Magnor, vil Eidskog kommune redegjøre for fakta omkring sitt engasjement i saken. Grunnleggende er det å presisere at kommunens engasjement utelukkende omfatter investeringer ifm utvikling av industriområdet på Magnor, ikke lån eller støtte. Investeringene er forankret i og vedtatt av Eidskog kommunestyre.

Endring ved bestilling av legetime og fornying av resepter ved Eidskog legesenter

     

Pneumokokkvaksine

     

Meldeplikt til brannvesenet i kommunen ved arrangementer/festivaler/konserter o.l

     

Nytt regelverk for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

    Lotteri- og stiftelsestilsynet overtar forvaltningen av strømstøtteordningen. Det er ikke lenger kommunene som skal behandle søknadene og fordele midlene.  

Skal du søke om skjenkebevilling i Eidskog kommune?

     

Ny skolekretsgrense i Eidskog fra 01.08.22

         

Trygt hjem

  Ungdom i alderen 15-21 år i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.  

BUA - Verifisering av låneprofil

Nå innfører vi automatisk verifisering av personopplysninger med Vipps, e-post og SMS