Sør-Hedmark Næringshage inviterer til gründerkafé og nettverksmøte

  Skal du starte en bedrift, eller ser etter muligheter for utvikling av eksisterende virksomhet? Møt andre gründere, våre målbedrifter og få inspirasjon – i en avslappet atmosfære.

Eiendomsskatt Eidskog kommune 2024

Nødfóring av rådyr vinteren 2024

Forskerfabrikken - Sommerlab for vårens 4.–6. trinn

Ekstraordinær båndtvang i Eidskog kommune vinteren 2024

Grasmo industriområde – forslag til endring. Høringsfrist er 04.03.2024

Eidskog legesenter har fått egen hjemmeside

  Eidskog legesenter har egen hjemmeside, se eidskoglegesenter.no 

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars

Ungdommens hus i Eidskog

Fylkesveg 21 ved Tobøl Bad i Eidskog - Redusert framkommelighet fra uke 31 i 2023

​   Undergangen under fylkesveg 21 ved Tobøl bad skal byttes. Arbeidet vil pågå fra uke 31 i 2023

Trenger du ved?

Ikke kast batterier i restavfallet!

Pressemelding fra GIVAS og Sør-Odal kommune

Om fravær fra skolen og legeerklæring - informasjon fra legesenteret

Viktig å vite om fravær fra skolen og legeerklæring:

Trenger du ved?

  Kommuneskogen og Vivilvikan selger 40 L-sekker med ved.

Gamle boplasser og kulturminner i Eidskog

  Eidskog Slektshistorielag merker gamle boplasser og kulturminner

Årets influensavaksine har kommet

 

Eidskog legesenter skal bytte journalsystem

  Informasjon som er viktig å merke seg i denne forbindelse: 

Bufdirmidler til barn og unge i Eidskog kommune 

 

Ny matavfallsordning i 2024 - informasjon fra GIR

Ikke salg av mat/måltider lørdag og søndag ved kjøkkenet på Helsetunet mellom uke 51/2023 og uke 33/2024

Informasjon om nødvarsel på mobil

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2023-2026

 

Reguleringsplaner i skyløsning

  Nå er det enklere å finne reguleringsplaner gjennom arealplaner.no

Nytt kvistmottak på Magnormoen

Kvistmottaket på Repshus er stengt. Nytt mottak er opprettet på Magnormoen

Informasjon fra Eidskog Boligstiftelse

 

Regler for bruk av droner - informasjon fra Luftfartstilsynet og politiet

 

Valgresultat for kommunestyret 2023 - 2027

 

Telefontid på Eidskog kommunes tildelingskontor innføres fra 1. februar 2023

 

Informasjon om fakturering og forfall

 

Råd fra kommuneoverlegen om kontroll av private vannkilder

Mye nedbør kan føre til dårlig drikkevann!

Pressemelding - Eidskog kommune inngår avtale med HEPRO

På bildet fra venstre: Trond Haakonsen, Key Account Manager Hepro, Trond Stenhaug, Rådmann, Evy Anne Vestli Heggen, Virksomhetsleder Helse og omsorg,  Geir Tore Jakobsen, Administrerende direktør Hepro, Eric Anthony Utgården, Prosjektleder og Linn Kathrine Askerud, Velferdsteknologikoordinator i Eidskog.

Egenberedskap - hva bør du tenke på?

    Råd om egenberedskap

Ettervern – nytt tilbud i Eidskog for brukere med rusutfordringer

 

Ny Landskapsplan for Eidskog kommuneskoger

  Ny landskapsplan for Eidskog kommuneskoger kan leses her

Politistasjon ved Morokulien

Eidskog kommunestyre har vedtatt reguleringsplanen den 14.2. Lenke til mer informasjon om vedtaket her under kunngjøringer .

Tjenestebeskrivelser helse- og omsorgstjenesten fra 01.03.2023

 

Ukrainasituasjonen

  Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Eidskog kommune. 

Eidskog kommunes investering i Vestre AS og "The Plus" på Magnor

Med bakgrunn i spørsmål vi har mottatt i kommunen, samt ulike diskusjoner om økonomi i tilknytning til etableringen av «The Plus» på Magnor, vil Eidskog kommune redegjøre for fakta omkring sitt engasjement i saken. Grunnleggende er det å presisere at kommunens engasjement utelukkende omfatter investeringer ifm utvikling av industriområdet på Magnor, ikke lån eller støtte. Investeringene er forankret i og vedtatt av Eidskog kommunestyre.

Endring ved bestilling av legetime og fornying av resepter ved Eidskog legesenter

     

Pneumokokkvaksine

     

Meldeplikt til brannvesenet i kommunen ved arrangementer/festivaler/konserter o.l

     

Skal du søke om skjenkebevilling i Eidskog kommune?

     

Trygt hjem

  Ungdom i alderen 15-21 år i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.  

BUA - Verifisering av låneprofil

Nå innfører vi automatisk verifisering av personopplysninger med Vipps, e-post og SMS