Aktuelt

Informasjon om nødvarsel på mobil

Kommunestyrevalget 2023

  Til politiske partier som stiller liste til kommunestyrevalget.  

Informasjon vedrørende fastlege

 

Tjenestebeskrivelser helse- og omsorgstjenesten fra 01.03.2023

 

Foredrag om kommuneskogen og biologisk mangfold

Er du interessert i å høre mer om hvordan kommuneskogen drives og hvordan kommuneskogen går foran som et godt eksempel når det gjelder bevaring av biologisk mangfold?

Eiendomsskatt 2023

   

Invitasjon til sommerlab for 4.- 6. trinn i Newtonrommet på Magnor Næringshage 7. -11. august

Se invitasjon til sommerlab her   Påmelding åpner 6. mars kl. 09.00

Innlandsstrategien 2024-2028 - medvirkningskonferanser

Fylkeskommunen ønsker innspill på Framtidig skole- og tilbudsstruktur for videregående skole i Innlandet og Innlandsstrategien 2024-2028.

Pressemelding: Arbeider med løsninger for bruene som er stengt

Skubbersenga bru ved Matrand må skiftes ut med en annen brutype. Arbeidet med prosjektering har startet.

Informasjon fra Eidskog Legesenter

Fra 8. mars kommer det en ny fastlege ved legesenteret

Informasjon vedrørende bytte av trygghetsalarmer og alarmsentral

 

Politistasjon ved Morokulien

Eidskog kommunestyre har vedtatt reguleringsplanen den 14.2. Lenke til mer informasjon om vedtaket her under kunngjøringer .

Telefontid på Eidskog kommunes tildelingskontor innføres fra 1. februar 2023

 

Kommunalt elgjaktlag på Bolskogteigen i Eidskog kommuneskoger - svarfrist 15. mars

 

Ettervern – nytt tilbud i Eidskog for brukere med rusutfordringer

 

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2023-2026

 

Reguleringsplaner i skyløsning

  Nå er det enklere å finne reguleringsplaner gjennom arealplaner.no

Pressemelding - Eidskog kommune inngår avtale med HEPRO

På bildet fra venstre: Trond Haakonsen, Key Account Manager Hepro, Trond Stenhaug, Rådmann, Evy Anne Vestli Heggen, Virksomhetsleder Helse og omsorg,  Geir Tore Jakobsen, Administrerende direktør Hepro, Eric Anthony Utgården, Prosjektleder og Linn Kathrine Askerud, Velferdsteknologikoordinator i Eidskog.

Helse og omsorg - tiltak for å begrense smitte og utbrudd av virus ved Eidskog helsetun

   

Egenberedskap - hva bør du tenke på?

    Råd om egenberedskap

Viktig melding til brukere av «meråpent bibliotek» i Eidskog

Det blir fra fredag 11. november innført midlertidig strømsparetiltak på Tyrielden Eidskog bibliotek. Lyset og andre strømkrevende punkt skal stå på færre timer i døgnet.

Nytt kvistmottak på Magnormoen

Kvistmottaket på Repshus er stengt. Nytt mottak er opprettet på Magnormoen

Ny Landskapsplan for Eidskog kommuneskoger

  Ny landskapsplan for Eidskog kommuneskoger kan leses her

Til alle foresatte med barn i skolene.

       

Ukrainasituasjonen

  Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Eidskog kommune. 

Eidskog kommunes investering i Vestre AS og "The Plus" på Magnor

Med bakgrunn i spørsmål vi har mottatt i kommunen, samt ulike diskusjoner om økonomi i tilknytning til etableringen av «The Plus» på Magnor, vil Eidskog kommune redegjøre for fakta omkring sitt engasjement i saken. Grunnleggende er det å presisere at kommunens engasjement utelukkende omfatter investeringer ifm utvikling av industriområdet på Magnor, ikke lån eller støtte. Investeringene er forankret i og vedtatt av Eidskog kommunestyre.

Endring ved bestilling av legetime og fornying av resepter ved Eidskog legesenter

     

Pneumokokkvaksine

 

Meldeplikt til brannvesenet i kommunen ved arrangementer/festivaler/konserter o.l

     

Nytt regelverk for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

    Lotteri- og stiftelsestilsynet overtar forvaltningen av strømstøtteordningen. Det er ikke lenger kommunene som skal behandle søknadene og fordele midlene.  

Skal du søke om skjenkebevilling i Eidskog kommune?

     

Ny skolekretsgrense i Eidskog fra 01.08.22

         

Trygt hjem

  Ungdom i alderen 15-21 år i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.  

BUA - Verifisering av låneprofil

Nå innfører vi automatisk verifisering av personopplysninger med Vipps, e-post og SMS

Til toppen