Reguleringsplan Grasmo industriområde – forslag til endring

Eidskog kommune tar i bruk innbyggerappen CIVIS!

Nå kan du få aktuelle nyheter og informasjon om aktiviteter fra Eidskog kommune på en trygg app, som ikke samler inn data om deg!   

Fylkeskulturprisen 2024

Pressemelding - badevannskvalitet Eidskog 10. juni 2024

Høring - Lokale forskrifter i henhold til ny opplæringslov - høringsfrist 10.08.2024

Gratis ferietilbud for barn mellom 10 og 16 år

Støyvarsel - bytte av planovergang ved Magnor stasjon 22.06-23.06.24

Kulturjakten 2024 - i Eda kommun og Eidskog kommune

Selvbetjent, digitalt servicetorg

Servicetorget på Eidskog rådhus er nå blitt selvbetjent og digitalt.

Momskompensasjon 2024 - Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nå kan du avtale tid med saksbehandler digitalt!

Fra i dag kan du avtale tid med utvalgte kommunale saksbehandlere digitalt!

Skogbrannfare! - Pressemelding fra Brannsjefutvalget 21.05.2024

Forskerfabrikken - Sommerlab for vårens 4.–6. trinn

Ny sentralbordløsning fra 09.04.2024

Fra 09.04.2024 vil kommunens sentralbord være bemannet mellom kl. 09.00 - 11.00. Stengt mellom kl. 11.00 og 12.00.  I tidsrommet 12.00 - 15.00 vil du få en taste valgs meny. 

Tjenestebeskrivelser helse- og omsorgstjenesten fra april 2024

 

Eidskog legesenter har fått egen hjemmeside

  Eidskog legesenter har egen hjemmeside, se eidskoglegesenter.no 

Om fravær fra skolen og legeerklæring - informasjon fra legesenteret

Viktig å vite om fravær fra skolen og legeerklæring:

Ikke kast batterier i restavfallet!

Fylkesveg 21 ved Tobøl Bad i Eidskog - Redusert framkommelighet fra uke 31 i 2023

​   Undergangen under fylkesveg 21 ved Tobøl bad skal byttes. Arbeidet vil pågå fra uke 31 i 2023

Ikke salg av mat/måltider lørdag og søndag ved kjøkkenet på Helsetunet mellom uke 51/2023 og uke 33/2024

Gamle boplasser og kulturminner i Eidskog

  Eidskog Slektshistorielag merker gamle boplasser og kulturminner

Ny matavfallsordning i 2024 - informasjon fra GIR

Informasjon om nødvarsel på mobil

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2023-2026

 

Reguleringsplaner i skyløsning

  Nå er det enklere å finne reguleringsplaner gjennom arealplaner.no

Nytt kvistmottak på Magnormoen

Kvistmottaket på Repshus er stengt. Nytt mottak er opprettet på Magnormoen

Informasjon fra Eidskog Boligstiftelse

 

Telefontid på Eidskog kommunes tildelingskontor innføres fra 1. februar 2023

 

Informasjon om fakturering og forfall

 

Eidskog kommunes investering i Vestre AS og "The Plus" på Magnor

Med bakgrunn i spørsmål vi har mottatt i kommunen, samt ulike diskusjoner om økonomi i tilknytning til etableringen av «The Plus» på Magnor, vil Eidskog kommune redegjøre for fakta omkring sitt engasjement i saken. Grunnleggende er det å presisere at kommunens engasjement utelukkende omfatter investeringer ifm utvikling av industriområdet på Magnor, ikke lån eller støtte. Investeringene er forankret i og vedtatt av Eidskog kommunestyre.

Endring ved bestilling av legetime og fornying av resepter ved Eidskog legesenter

     

Pneumokokkvaksine

     

Meldeplikt til brannvesenet i kommunen ved arrangementer/festivaler/konserter o.l

     

Egenberedskap - hva bør du tenke på?

    Råd om egenberedskap

Ettervern – nytt tilbud i Eidskog for brukere med rusutfordringer

 

Skal du søke om skjenkebevilling i Eidskog kommune?

     

Ny Landskapsplan for Eidskog kommuneskoger

  Ny landskapsplan for Eidskog kommuneskoger kan leses her

Trygt hjem

  Ungdom i alderen 15-21 år i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.  

Politistasjon ved Morokulien

Eidskog kommunestyre har vedtatt reguleringsplanen den 14.2. Lenke til mer informasjon om vedtaket her under kunngjøringer .

BUA - Verifisering av låneprofil

Nå innfører vi automatisk verifisering av personopplysninger med Vipps, e-post og SMS

Ukrainasituasjonen

  Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Eidskog kommune.