Pneumokokkvaksine

Mostphotos

 

Pneumokokkvaksine til kommunene

Pneumokokker (streptococcus pneumoniae) er en bakterie som er hovedårsaken til lungebetennelse  (nedre luftveisinfeksjon) hos eldre, men kan ramme i alle aldre.  Spesielt utsatt er personer med nedsatt immunforsvar. Personer som har fjernet milten eller har dårlig miltfunksjon er spesielt utsatt for alvorlige pneumokokkinfeksjoner. De anbefales oppfriskningsdoser hvert 5. år, mens øvrige risikogrupper anbefales å ta vaksinen hvert 10. år.

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til alle eldre (65+), og til grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer, se Vaksinasjonsveilederen på fhi.no om Pneumokokkvaksine 

Pneumokokkonjugatvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Bakterien kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse (pneumoni), blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse (meningitt).

Hvis du tilhører en av risikogruppene og ønsker vaksinen, så kan du bestille time hos fastlegen din ved Eidskog legesenter.

Brosjyre til publikum om pneumokokksykdom og vaksinasjon på fhi.no

Hjemmesiden til folkehelseinstituttet: www.fhi.no