Barneverntjenesten

Barneverntjenesten bistår familier og samarbeidspartnere med råd og veiledning, samt anonyme drøftinger. Barneverntjenesten deltar i månedlige fagteam på barnehager og skoler.

Kontakt oss

Monica Gressberg
Leder barneverntjenesten
E-post
Telefon 62 83 37 10
Mobil 94 79 28 00