Familiens hus

Familiens hus skal i samarbeid bidra til å fremme trivsel, gode opplæringsmuligheter og god helse hos barn, unge og deres familier. 

Familiens hus består av barnevernstjenesten, helsestasjonen/skolehelsetjenesten, Pedagogisk-/psykologisk tjeneste (PPT) og Flyktningtjenesten.

Familiens hus samarbeider om tverrfaglige forebyggende tjenester og samordner tiltak for barn, unge og familier. Vi ønsker at våre brukere skal møte helhetlige og familiestøttende tjenester som er tilgjengelige ved behov.

Familiens hus finner du i Gaustadvegen 22, Magnor, link til GPS-kart på Google Maps.

Kontakt oss

Ragnhild Hegerberg Fagerheim
Leder Familiens hus/PPT
E-post
Telefon 62 83 39 93
Mobil 472 34 760
Monica Gressberg
Leder barneverntjenesten
E-post
Telefon 62 83 37 10
Mobil 947 92 800
Anne-Cathrine Aurbakken
Leder helsestasjon/skolehelsetjeneste
E-post
Telefon 62 83 37 64
Mobil 907 68 934
Carin Maria Olsson
Flyktningtjenesten
E-post
Telefon 480 53 200
Til toppen