Familiens hus

Familiens hus skal i samarbeid bidra til å fremme trivsel, gode opplæringsmuligheter og god helse hos barn, unge og deres familier. 

Familiens hus består av barnevernstjenesten, helsestasjonen/skolehelsetjenesten, Pedagogisk-/psykologisk tjeneste (PPT) og Flyktningtjenesten.

Familiens hus samarbeider om tverrfaglige forebyggende tjenester og samordner tiltak for barn, unge og familier. Vi ønsker at våre brukere skal møte helhetlige og familiestøttende tjenester som er tilgjengelige ved behov.

Familiens hus finner du i Gaustadvegen 22, Magnor, link til GPS-kart på Google Maps.

Kontakt oss

Ragnhild Hegerberg Fagerheim
Leder Familiens hus/PPT
E-post
Telefon +47 62 83 39 93
Monica Gressberg
Leder barneverntjenesten
E-post
Telefon +47 62 83 37 10
Anne-Cathrine Aurbakken
Leder helsestasjon/skolehelsetjeneste
E-post
Telefon +47 62 83 37 64
Carin Maria Olsson
Flyktningtjenesten
E-post
Telefon +47 48 05 32 00
Til toppen