Familiens hus

Familiens hus skal i samarbeid bidra til å fremme trivsel, gode opplæringsmuligheter og god helse hos barn, unge og deres familier. 

Familiens hus består av barnevernstjenesten, helsestasjonen/skolehelsetjenesten, Pedagogisk-/psykologisk tjeneste (PPT) og Flyktningtjenesten.

Familiens hus samarbeider om tverrfaglige forebyggende tjenester og samordner tiltak for barn, unge og familier. Vi ønsker at våre brukere skal møte helhetlige og familiestøttende tjenester som er tilgjengelige ved behov.

Familiens hus finner du i Gaustadvegen 22, Magnor, link til GPS-kart på Google Maps.

Kontakt oss

Ragnhild Hegerberg Fagerheim
Leder Familiens hus/PPT
E-post
Telefon 62 83 39 93
Mobil 47 23 47 60
Monica Gressberg
Leder barneverntjenesten
E-post
Telefon 62 83 37 10
Mobil 94 79 28 00
Anne-Cathrine Aurbakken
Leder helsestasjon/skolehelsetjeneste
E-post
Telefon 62 83 37 64
Mobil 90 76 89 34
Carin Maria Olsson
Flyktningtjenesten
E-post
Telefon 48 05 32 00