Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Eidskog kommune har ansvaret for bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI, samt ansvaret for norskopplæring og introduksjonsprogram for dem som har rett og plikt etter Introduksjonsloven.

Bosetting av flyktninger

Les mer om bosetting av flyktninger på IMDI, Integrerings - og mangfolddirektoratet sin hjemmeside imdi.no.

Introduksjonsprogram

Les mer om introduksjonsprogram på Regjeringen sin hjemmeside regjeringen.no, og på IMDI sin hjemmeside: imdi.no

Introduksjonsloven

Les mer om Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) på lovdata.no

Kontakt oss

Astrid Holth
Leder flyktningetjenesten
E-post
Mobil 480 53 200
Til toppen