Eidskog pedagogisk-psykologisk tjeneste (EPPT)

Eidskog pedagogisk-psykologisk tjeneste (EPPT) samarbeider med foresatt, ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester for å legge til rette for at barn og elever skal kunne utnytte sitt læringspotensial både sosialt og faglig i et inkluderende læringsmiljø.

 

 

 

Kontakt oss

Ragnhild Hegerberg Fagerheim
Leder Familiens hus/PPT
E-post
Telefon 62 83 39 93
Mobil 47 23 47 60