Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Lege og fysioterapeut er en del av helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Vi har samarbeid med samtlige instanser som jobber med barn og unge. Ved behov kan vi henvise barn til videre utredning og behandling.

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten er forpliktet til å tilby våre tjenester etter gjeldende lover og forskrifter, og ha rutiner som sikrer høy faglig standard. 

Kontakt oss

Anne-Cathrine Aurbakken
Leder helsestasjon/skolehelsetjeneste
E-post
Telefon 62 83 37 64
Mobil 90 76 89 34