Voksenopplæring (GIV)

GIV (Glåmdal interkommunale voksenopplæring) gir et omfattende opplærings- og studietilbud til voksne. En viktig del av GIVs opplæringstilbud er norsk for fremmedspråklige. Ved siden av dette tilbyr de kurs innen et bredt fagområde som er tilpasset mennesker både i og utenfor arbeid. GIV legger stor vekt på et fleksibelt tilbud, og skreddersyr kurs både for virksomheter og enkeltindivider.

Les mer om GIV (Glåmdal interkommunale voksenopplæring)

Grunnskoletilbudet på GIV gis i samarbeid med kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog.