Boligtjenesten

Boligtjenesten i Eidskog kommune gir bistand til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov. Det fokuseres på målrettet miljøarbeid, der individuell tilrettelegging ut fra funksjonsevne og bistandsbehov vektlegges. Det tilbys tilrettelagte boliger samt avlastning til barn og unge.

Formålet med tjenesten er:

 • Gi faglige forsvarlige tjenester jf. gjeldende lover og forskrifter
 • Ivareta brukernes menneskerettigheter igjennom individuelle tilrettelagte tjenester

Tjenesten omfatter:

 • Målrettet miljøarbeid
 • Individuell tilrettelegging
 • Nødvendig opplæring i dagligdagse gjøremål
 • Vedlikehold av innlærte ferdigheter
 • Tilrettelegging av tjenester etter funksjonsevne og behov
 • Sosialisering i gjennom aktiviteter
 • Medisinsk oppfølging ved behov

Med fokus på:

 • Mestring
 • God livskvalitet
 • Etikk
 • Fravær av tvang og makt

Tjeneste i eksterne boliger

Boligtjenesten sitt personale gir også tilbud om boveiledertjeneste i privateide hjem, eller andre kommunale boliger som ikke ligger nært tilknyttet andre avdelinger.

Beboerne får opplæring og bistand i dagliglivets gjøremål, som ivaretakelse av bolig, aktivitet, dagtilbud med mere. Det gis bistand til legebesøk, oppfølging og ivaretakelse av helsesituasjon.

Utegruppa Vi kan, vi vil

Telefonnummer: 48 95 92 93

Dette er et av dagtilbudene i boligtjenesten. Dagtilbudet er et tilrettelagt aktivitetstilbud med varierte oppgaver. Det vil si at de utfører interne kommunale oppgaver som for eksempel:

 • Flytteoppdrag
 • Rydding av skog
 • Plen klipping
 • Strøing av uteområder
 • Måker snø om vinteren
 • Intern postrunde
 • Vask av biler

Kontakt oss

Anne Mari Furuseth
Leder Boligtjenesten
E-post
Telefon +47 62 83 39 22
Yvonne Stangnes Grønhella
Avdelingsleder Borgen/Hagtun og Hagebysvingen
E-post
Telefon +47 62 83 28 00
Barbro Maria Lindgaard
Avdelingsleder Rognlia
E-post
Telefon +47 62 83 27 92
Tina Buholt Skotterud
Avdelingsleder Aspen og Skogly
E-post
Telefon +47 62 83 27 90
Til toppen