Boligtjenesten

Boligtjenesten i Eidskog kommune gir bistand til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov. Det fokuseres på målrettet miljøarbeid, der individuell tilrettelegging ut fra funksjonsevne og bistandsbehov vektlegges. Det tilbys tilrettelagte boliger samt avlastning til barn og unge.

Formålet med tjenesten er:

 • Gi faglige forsvarlige tjenester jf. gjeldende lover og forskrifter
 • Ivareta brukernes menneskerettigheter igjennom individuelle tilrettelagte tjenester

Tjenesten omfatter:

 • Målrettet miljøarbeid
 • Individuell tilrettelegging
 • Nødvendig opplæring i dagligdagse gjøremål
 • Vedlikehold av innlærte ferdigheter
 • Tilrettelegging av tjenester etter funksjonsevne og behov
 • Sosialisering i gjennom aktiviteter
 • Medisinsk oppfølging ved behov

Med fokus på:

 • Mestring
 • God livskvalitet
 • Etikk
 • Fravær av tvang og makt

Tjeneste i eksterne boliger

Boligtjenesten sitt personale gir også tilbud om boveiledertjeneste i privateide hjem, eller andre kommunale boliger som ikke ligger nært tilknyttet andre avdelinger.

Beboerne får opplæring og bistand i dagliglivets gjøremål, som ivaretakelse av bolig, aktivitet, dagtilbud med mere. Det gis bistand til legebesøk, oppfølging og ivaretakelse av helsesituasjon.

Utegruppa Vi kan, vi vil

Telefonnummer: 48 95 92 93

Dette er et av dagtilbudene i boligtjenesten. Dagtilbudet er et tilrettelagt aktivitetstilbud med varierte oppgaver. Det vil si at de utfører interne kommunale oppgaver som for eksempel:

 • Flytteoppdrag
 • Rydding av skog
 • Plen klipping
 • Strøing av uteområder
 • Måker snø om vinteren
 • Intern postrunde
 • Vask av biler

Kontakt oss

Anne Mari Furuseth
Leder Boligtjenesten
E-post
Telefon 62 83 39 22
Mobil 47 97 08 21
Caroline Aas
Avdelingsleder Aspen
E-post
Telefon 45 97 09 34
Mobil 47 69 39 84
Yvonne Stangnes Grønhella
Avdelingsleder Borgen/Hagtun og Hagebysvingen
E-post
Telefon 62 83 28 00
Mobil 91 30 01 96
Barbro Maria Lindgaard
Avdelingsleder Rognlia
E-post
Telefon 62 83 27 92
Mobil 45 97 09 62