Eidskog legesenter

Fasadebilde av Eidskog legesenter - Klikk for stort bilde Anita D. Slåen

 

Åpningstider:

Legesenteret er åpent kl. 08.00 - 15.00
Ekspedisjon og telefon er åpent kl. 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30

Tirsdager er ekspedisjonen stengt kl. 12.30-13.00 p.g.a. personalmøte

Telefonnummer:

Legesenteret 62 83 37 50

Øyeblikkelig hjelp 113
Legevakt 116117

Leger ved Eidskog legesenter:

Sohail Baheer, Barbaros Kuzey, Inger Lorgen, Jan Øyvind Lorgen og Michael Nesland.

Vi får ny turnuslege 1. mars og 1. september hvert år. Min Su Kim er nåværende turnuslege.

Digital portal – Helsenorge:

Alle pasienter som har fastlege ved Eidskog legesenter kan bestille legetime, avbestille legetime og bestille faste medisiner på helsenorge.no eller helsenorge-appen.

Avbestilling av legetime via helsenorge kan ikke gjøres nærmere enn 24 timer før avtalt tid.

Fornyelse/bestilling av resept på vanedannende medisiner gjøres kun via legekonsultasjon og kan ikke bestilles via helsenorge.

Det er legene sin plikt å gjøre en medisinsk vurdering ved alle reseptfornyelser som gjelder A og B preparater. For mer info, se helsenorge.no

Dersom du ikke ønsker å bruke digitale løsninger kan du ringe legesenteret i åpningstiden på tlf. 62 83 37 50

Legeerklæringer til videregående skoler:

Eleven må ta kontakt med legesenteret første fraværsdag for å registrere i journal.

Ved flere dagers fravær avtales det at eleven ringer tilbake når han/hun er frisk.

Det må avtales legetime eller telefontime den dagen legen skal skrive legeerklæring.