Frisklivssentralen

Person i aktivitet, med tekst vedrørende helse trykket på bildet - Klikk for stort bilde

                          

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Tjenesten motiverer og støtter mennesker som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk eller søvn gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Frisklivssentralen er en del av kommunens helsetjeneste.

Tilbudet er til personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Hvem kan delta?

Alle som er bosatt i Eidskog kommune og som ønsker støtte til endring av levevaner kan benytte seg av frisklivssentralens tilbud. Vi tilbyr både individuell veiledning, gruppebaserte tilbud og ulike kurs. Vi har også åpne aktivitetstilbud som det bare er å møte opp på, uten noen form for påmelding.

Hvordan kontakte oss?

Henvisning kan skje via fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også henvise deg selv ved å ta direkte kontakt med oss.

Hvordan er oppfølgingen?

Før første helsesamtale gjennomføres en digital kartlegging som heter Min Livsstil. Denne tar for seg alle levevaner som vi jobber med og gir et godt bilde av hvordan nåsituasjonen er. Dette gir et godt utgangspunkt for første samtale. I denne samtalen avklares behov og en plan for videre oppfølging. I frisklivssentralen er du selv sterkt delaktig i utformingen av målsetninger og hvordan oppfølgingen skal være.

Se film om Frisklivssentaler:

Frisklivssentralen (youtube.com)

Kontakt: 

Ta gjerne kontakt direkte med oss, eller bli henvist fra din fastlege, via NAV, spesialisthelsetjenesten, psykisk helse- og rustjeneste eller andre relevante instanser.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 92 64 88 82

E-post: frisklivssentralen@eidskog.kommune.no

 

Kontakt oss

Petter Aspebakken Linstad
Rådgiver helse og frisklivsveileder
E-post
Telefon 92 64 88 82