Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten er en del av kommunenes helsetjeneste og omfatter både kommunale og private fysioterapeuter med driftsavtale.

Tjenesten kan gis i institusjon, i pasientens hjem, på fysikalsk institutt, helsestasjon, barnehage og skole. Du kan få tilbud om behandling i hjemmet dersom du bor hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt.

Henvendelser til de kommunale fysioterapeutene:

Fysioterapi for voksne: Telefon  47 48 90 64
Fysioterapi for barn: Telefon 96 94 22 33

Henvendelser til de privatpraktiserende fysioterapeutene:

Fysioterapeut Hilde Sand, Dr. Lunderbys veg 9, Skotterud:  telefon  62 83 42 00

Stil fysioterapi og akupunktur, Gaustadvegen 2, Magnor:

Kontakt oss

Åste Østgård
Leder
E-post
Telefon 62 83 39 17
Mobil 40 44 86 71