Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten er en del av kommunenes helsetjeneste og omfatter både kommunale og private fysioterapeuter med driftsavtale.

Tjenesten kan gis i institusjon, i pasientens hjem, på fysikalsk institutt, helsestasjon, barnehage og skole. Du kan få tilbud om behandling i hjemmet dersom du bor hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt.

Henvendelser til de kommunale fysioterapeutene:

Voksne:           474 89 064
Barn:               969 42 233

Henvendelser til de privatpraktiserende fysioterapeutene:

  • Fysioterapeut Hilde Sand, Dr. Lunderbys veg 9, Skotterud:   62 83 42 00
  • Stil fysioterapi og akupunktur, Gaustadvegen 2, Magnor:
    Fysioterapeut Line Rønning:  997 98 716
    Fysioterapeut Stine Rapp: 922 86 526

Fysioterapitjenesten

Kontakt oss

Åste Østgård
Leder
E-post
Telefon +47 62 83 39 17
Til toppen